Samen Beslissen m.b.v. Positieve Gezondheid

25 Apr 2023 Leeuwarden 14:30 uur - 16:30 uur Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)

De bijeenkomst kan gezien worden als een voorbereiding over zorgvragen en zorgplannen voor u in de toekomst. Wat vind je echt belangrijk? Wat wil je dat een arts weet om jouw zorg beter af te kunnen stemmen? Door middel van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid kun je inzicht krijgen in de wensen en mogelijkheden van uw huidige situatie. Om deze wensen en mogelijkheden in kaart te krijgen gebruiken we het spinnenweb. De inzichten uit het invullen van het spinnenweb kunnen later gebruikt worden als jullie samen met uw arts een behandelplan gaat opstellen. Tijdens de bijeenkomst wordt je meegenomen door een klinisch geriater die de belangrijkste vragen in kaart brengt en vertelt een ambassadeur over Positieve Gezondheid en het gebruik van het spinnenweb. Je hoeft zich niet vooraf voor te bereiden.

Agenda
14.3o Opening
14.15 Bijpraten over de mogelijke voorbereiding op een zorg- of behandelplan d.m.v. een vaste vragenlijst door een Klinisch Geriater van het MCL
15.00 Pauze
15.15 Een inleiding op Positieve Gezondheid en daarna samen aan de slag met het spinnenweb door Anneke van Ieperen uit Dronryp een ambassadeur van KBO-PCOB
15.45 Verbinding tussen zorgplan en spinnenweb
16.15 Afronding en huishoudelijke mededelingen
16.30 Einde en napraat

Medewerkers van Odensehuis Gerard Smid te Leeuwarden zijn aanwezig met een stand met informatie over hun ontmoetingsplek aan Het Vliet voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, beginnende dementie/Alzheimer.

Het programma is van KBO-PCOB in samenwerking met de afdeling geriatrie van het MCL een lezing over het onderwerp “Samen beslissen met behulp van Positieve Gezondheid”.

De middag is voor alle senioren en hun kinderen, naasten en mantelzorgers. Graag aanmelden via: pcobleeuwarden@gmail.com  Dan weten we zeker dat we genoeg koffie hebben.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden