Reisje met De Snikke 12 juli 2022

12 Jul 2022 Emmen 13.00 uur Oranjedorp

Het heeft een tijd geduurd voordat we weer met elkaar op stap kunnen. We zijn blij dat het nu weer kan.

We nodigen u uit voor: Varen met De Snikke op 12 juli 2022.

We vertrekken om 13.15 uur in Oranjedorp.

Om 17.00 uur zijn we weer terug.

We varen dan richting het Veenmuseum.

Onderweg is er koffie/thee met appelgebak.

De boot is rolstoeltoegankelijk en er is een toilet aan boord. bij minder goed weer kan de boot afgesloten worden.

De kosten voor dit reisje zijn € 15,00 per persoon.

U kunt zich opgeven door bovengenoemd bedrag over te maken op rekeningnummer NL17RABO0160086124 t.n.v. PCOB Emmen onder vermelding: reisje de Snikke en het aantal personen.

Uw aanmelding is pas definitief als de betaling binnen is. Er kunnen 30 mensen mee, dus wacht niet te lang met aanmelden.

De opstapplaats is: Oosterwijk W.Z. 93 in Oranjedorp (aanwezig om 13.00 uur!).

Mocht het vervoer naar Oranjedorp een probleem zijn, dan kunt u dit doorgeven aan Afke Hoogeveen, tel. 633802, mail: famjh@msn.com, en dan zal er voor vervoer worden gezorgd.

We hopen op een gezellige middag.

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet