Programma van de bijeenkomsten KBO-PCOB afdeling Burgum en omstreken, Seizoen 2022-2023

13 Sep 2022 Burgum 14.00 - 16.00 uur De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum

Spreekster Mevrouw Anneke van Ieperen van KBO-PCOB

Onderwerp: Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft. Machteld Huber introduceerde het concept Positieve Gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met fysiek, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Tijdens de lezing wordt uitgelegd wat we met het concept Positieve Gezondheid kunnen doen, we gaan samen aan de slag met het “spinnenweb”, een instrument om te bepalen op welke gebieden je jezelf wilt verbeteren.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden