PCOB-themabijeenkomst Seniorenorganisatie: Wat heb je eraan?

24 Jan 2023 Leeuwarden 14:30 uur - 16:30 uur Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)

Ledenbijeenkomst/ thema-bijeenkomst, het bestuur nodigt je hiervoor graag uit. “Wat kan de PCOB voor ons (nog meer ) betekenen? Waarom botert het landelijk niet tussen KBO en PCOB? Hoe kunnen we jongere ouderen aan ons binden? Waarom weinig regionaal nieuws in ons Bulletin (Magazine van KBO-PCOB)? Zo maar een paar vragen. Ik ben nieuwsgierig naar haar antwoorden? U ook? Komt allemaal! Uw aanwezigheid is van groot belang.” schrijft voorzitter in de nieuwsbrief  van de PCOB Leeuwarden van janauri 2023.
 – – – – – – – – – –

De PCOB Leeuwaren heeft haar directeur van de seniorenorganisatie KBO-PCOB uit Nieuwegein uitgenodigd. Zij zal informatie brengen en halen van wat er onder de leden leeft en de belangen die in onze regio spelen ter harte nemen en vervolgens er wat mee doen. Immers de KBO-PCOB is een belangenbehartiging voor senioren.

Seniorenorganisatie: Wat heb je eraan?

Waarom is het belangrijk om lid te zijn van de seniorenorganisatie. Wat heb je eraan?
PCOB Leeuwarden heeft de directeur van de landelijke KBO-PCOB, Ingrid Rep (60), uitgenodigd om te spreken over het belang van organisaties voor senioren. Ingrid Rep: “Vijftigplussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een krachtige stem laten horen en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB maakt zich samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van vandaag en morgen.”

60-plussers en plaatselijke thema’s
De KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Bij de lokale afdelingen ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en worden belangen van senioren behartigd. Vrijwilligers zetten zich in om andere senioren te helpen. Zo ook de PCOB-afdeling Leeuwarden. Belangenbehartiging, gecombineerd met elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen dat is het mooie van de seniorenorganisatie. Het Magazine van KBO-PCOB, internet en nieuwsbrief verbindt hierin. Landelijke en plaatselijke thema’s krijgen hiermee aandacht. KBO-PCOB wil de aandacht nu meer verleggen naar 60 plussers. De zestigplussers staan anders in de samenleving dan de zestigers van 20 jaar geleden, stelt Ingrid Rep.

Landelijk bureau
Sinds 2017 hebben de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB hun krachten gebundeld. Deze twee verenigingen zijn geworteld in de katholieke en de protestants-christelijke traditie. Als seniorenorganisatie KBO-PCOB maakt zij zich sterk voor tal van belangrijke thema’s, zoals zorg, wonen en koopkracht. Ook met andere organisaties wordt de samenwerking gezocht. Samen met de ouderenbonden ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM vormt KBO-PCOB de Seniorencoalitie, samen goed voor 350.000 leden. Daardoor zijn zij samen de belangrijkste gesprekspartner in Den Haag op ouderenthema’s. Het verenigingsbureau in Nieuwegein faciliteert deze afdelingen en verzorgt de landelijke belangenbehartiging, communicatie en marketing, maar ook de ledenservice, -administratie en de boekhouding.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden