PCOB ledenbijeenkomst | Adventsviering met Patrimonium

19 Dec 2023 Leeuwarden 14:30 uur - 16:30 uur Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)


Het Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium verleent medewerking op 19 december 2023 de jaarlijkse adventsviering op van PCOB Leeuwarden. Het koor wordt begeleid met zowel piano als orgel.  Naast luisteren is er ook veel (samen)zang van bekende en minder bekende kerstliederen. Patrimonium is in deze tijd een veel gevraagd koor. We zijn vereert om Patriomium te mogen ontvangen.  Het belooft een bijzonder uitvoering te worden met liederen als:

 • Gloria Intrada 
 • Chrismastide
 • In de the bleak mid winter
 • Stille Nacht
 • Vredevorst
 • Nimmer blonk een schoner licht
 • Klokkenklank
 • Heer wij komen voor uw troon
 • Kerstcantate ‘Hosianne’
 • O holu nicht
 • Fir unti us a child is born
 • Muzikaal intetrmezzo door dirigent  Annejaap Soldaat
 • Walk in the Ligt

Programma:
– Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium o.l.v. Annejaap Soldaat
– Orgel/piano: Joop de Jong (begeleiding samenzang)
– Een lezing en het kerstverhaal worden verzorgd door bestuursleden.
– Samenzang

* Deurcollecte bij de uitgang t.b.v. de bestrijding onkosten € 5,00 is een redelijk bedrag hiervoor.

Jij bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee.

Zie programma
Een lied horen van Patrimonium? Dat kan hier
Koor: Christelijk Leeuwarder Mannenkoor PATRIMONIUM
Dirigent: Annejaap Soldaat uit Anjum

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden