PCOB Algemene Ledenvergadering van de afdeling in Rheden

4 Apr 2024 Rheden-Rozendaal 14.00 uur Dorpshuis Rheden, Meester van Leeuwenplein

Deze keer wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze afdeling in Rheden gehouden.
Op de vergadering worden de Jaarverslagen 2023 (secretarieel en Financieel) behandeld. 
De penningmeester geeft een toelichting op deze cijfers en de begroting 2024.
De kascontrole doet verslag van hun bevindingen.
En… wat brengt het programma na dit zakelijk gedeelte?
Dat is nog een verrassing.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden