PCOB Algemene Ledenvergadering 2023 in Velp

28 Mar 2023 Rheden-Rozendaal 14.00 uur De Elleboog, Velp

Vandaag wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze keer in De Elleboog te Velp.

Voor deze vergadering werden de leden middels de Nieuwsbrief uitgenodigd. Daarin werd ook vermeld hoe eventuele stukken opgevraagd konden worden. Ook treft u op deze site hierover informatie aan.

AGENDA Algemene Ledenvergadering

1. Opening, welkom door de voorzitter en vaststelling van de agenda
2. Behandeling secretarieel jaarverslag 2022
3. Ontwikkeling ledenbestand
4. Behandeling financieel jaarverslag 2022, w.o. rapportage kascontrolecommissie 2022
     Goedkeuring jaarcijfers 2022 en behandeling begroting 2023
5. Bestuursaangelegenheden, vacatures / rooster van aftreden
6. Nieuwsbrief, toelichting door Ineke van Huissteden, hoofdredactie
7. Samenwerking met KBO afd. Rheden-Rozendaal
8. Rondvraag en sluiting vergadergedeelte
PAUZE
9. Quiz samengesteld door Kees van Oosterom
10. Afsluiting

Het secretarieel en financieel jaarverslag kunt u vinden op de website.
Ook kunt u deze opvragen bij het secretariaat: gerjankisjes@kpnplanet.nl / tel. 0263645967

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden