Datum:
Tijd:
Locatie: MFC Nieuw Jeruzalhemkerk

Johannus de Heer, documentaire door Nico Rasch