Lodewijk Born

11 Oct 2022 Stiens eo 14:30 De Hege Stins Gijbert Japicxstrjitte te Stiens.

De heer Lodewijk Born, ook nog wonende in onze “en omstreken”, te weten in Cornjum, maakt deel uit van de redactie van het Friesch Dagblad. Hij is speciaal belast met de zaken die het kerkleven aangaan. Maar ook meer algemene onderwerpen komen uit de pen van de heer Born.

Welkom

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden