Terugblik op lezing over klooster Engelendael in Leiderdorp

2 May 2025 Leiderdorp 14.30 uur begin lezing. De zaal is open vanaf 14.00 uur Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2 Leiderdorp

De heer Bob Reidsma, voorzitter van het Leiderdorps museum, gaf op op 2 mei een interessante lezing over klooster Engelendael.

Impressie van klooster Engelendael

Het Engelendaal is natuurlijk een begrip in Leiderdorp: lang, recht, veel verkeer en veel verkeerslichten. Maar de oorsprong van deze naam is van lang geleden toen hier in 1396 een klooster werd gesticht.

Tien vrome mannen, waarschijnlijk niet onbemiddeld, kregen daar toen van de hertog van Beieren toestemming voor. Na drie jaar bouwen kon er worden gewoond en in de loop der jaren werd het klooster steeds welvarender. Het gebied was moerassig, maar het klooster zal ongetwijfeld op de stevige ondergrond van een kreekrug zijn gebouwd; ergens in de buurt van het huidige Leythenrode. Door het graven van afvoersloten werd het gebied ontwaterd. Dat leverde een vruchtbare grond op, maar de grond kwam door inklinking en oxydatie van het veen wel steeds lager ten opzichte van de omringende wateren. Op een bepaald moment lukte het niet meer om het water vanzelf weg te laten lopen en moest een rosmolen worden gebruikt; een scheprad aangedreven door een rondjes lopend paard. Een belangrijke bron van inkomsten was ook het kopieren van religieuze boeken. Dat was letterlijk monnikkenwerk, maar leverde wel schitterende geschriften op. Er bestaan nog drie, in het klooster vervaardigde, rijk versierde getijdenboeken (gebeden boeken). 

Helaas zijn er geen betrouwbare tekeningen van het klooster overgebleven. Wat er is, zijn impressies die later zijn gemaakt. Ook de exacte plaats van het klooster is niet bekend. Waar de landerijen waren weten we wel, omdat die omsloten werden door wateren die er nu nog steeds voor een groot deel zijn.Bob Reidsma aan het woord

De reformatie betekende het einde van de kloosters in Nederland en dus ook van Engelendael. Het klooster was gespaard gebleven voor plundering, maar het gebouw werd uiteindelijk wel helemaal, steen voor steen, afgebroken. En juist doordat precies werd vastgelegd welke bouwmaterialen daarbij vrijkwamen, hebben we een idee van de omvang van het klooster. Overigens waren de kloosterlingen op de hand van de Staten van Holland en kregen zij daarom een staatspensioen.

De heer Reidsma maakte er een boeiend verhaal van met veel details, ondersteund met mooie plaatjes en verwijzingen naar wat nu nog zichtbaar is in Leiderdorp. Je verbaast je er iedere keer weer over hoe rijke geschiedenis Leiderdorp heeft.

Na de lezing konden de aanwezigen nog gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden