Datum:
Tijd:
Locatie: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348

Spoor van licht. Wandelen door Bilgaard (1)

In de maand december vieren we het kerstfeest. Het feest van Licht! En verhalen over Licht hebben we nodig, vooral in deze donkere (corona) tijd.

 Om lichtpuntjes te creëren organiseren we een viertal adventswandelingen. We trekken in kleine groepjes “coronaproof” door de wijk Bilgaard en vormen samen een spoor van Licht.

Tijdens de kuier zult u de structuur van Nij Kleaster herkennen. Het eerste deel van de wandeling mediteren we in stilte over een verhaal, daarna krijgen we een bezinningsvraag mee die uit het verhaal komt. In het laatste deel is er ruimte voor een gesprek in tweetallen.

Wanneer je dit aanspreekt dan nodigt de werkgroep Aderlaar-Regenboog Hûs *) je uit om mee te doen met een aantal bijzondere adventswandelingen.

De wandeling ziet er als volgt uit:
15.50 – 16.00   : Verzamelen bij het Adelaar-Regenboog Hûs, Fennen 348
16.00 – 16.10   : Aansteken van de adventskaarsen en het voorlezen van een verhaal.
Tijdens de wandeling krijgen we een vraag mee die uit het verhaal komt.
16.10 -17.00    : Wandelen met stilte, bezinning en verbinding.
17.00- 17.10    :  Afsluiting

De wandelingen zijn op:

  • dinsdag 1 december 2020
  • dinsdag 8 december 2020
  • dinsdag 15 december 2020
  • dinsdag 22 december 2020

Opgave bij Annemiek Heerma  a.heerma@gmail.com

Moeite met wandelen?  Dan ben je net zo goed uitgenodigd om tijdens de inloop een kaarsje aan te steken!
We ontmoeten elkaar op een veilige manier en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Annemiek Heerma
stagiaire in de wijkgemeente De Jacobijner
in de Protestantse gemeente Leeuwarden.

 

*) Werkgroep Adelaar-Regenboog Hûs
In de wijk Bilgaard is in 2012 op het adres De Fennen 348 een woning gekocht als onderdak voor laagdrempelige, kleinschalige en toekomstgerichte vormen van kerkzijn. De werkgroep zorgt er voor dat dit mogelijk blijft.
Contact: a-r-hus@jacobijner.nl