Datum:
Tijd:
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden T 058 2160908 (kerkgebouw)

Provinciale ontmoetingsdag Fryslân 2019 in Leeuwarden

Elkaar ontmoeten
Elk jaar organiseert de PCOB een provinciale ontmoetingsdag voor alle leden in Fryslân. Dit jaar is het de beurt aan de PCOB-afdeling Leeuwarden deze dag te organiseren. Dit jaar heten we de KBO-leden hierbij ook van harte welkom. We hopen dat we u/je daar ook kunnen begroeten.

Programma
9:30 – 10:00 uur              Ontvangst met koffie/thee
10:00 – 10:20 uur            Welkom en opening met lied, gebed en overdenking
10:20 – 11:00 uur            Lezing Bouwe de Boer
11:00 – 11:30 uur             Pauze met koffie/thee (In de pauze kunt u/je schriftelijk vragen stellen.)
11:30 – 11:50 uur             Bespreking van de vragen
11:50 – 12:00 uur            Korte pauze
12:00 – 13.15 uur            Lunch
13:15 – 14:15 uur             Muzikaal programma met De Pikbroeken uit Grou
14:15 – 14:30 uur            Sluiting

Kom vooral ook voor de ontmoeting met elkaar!

Aanmelden
U/je kunt je opgeven tot uiterlijk donderdag 10 oktober 2019.

De bijdrage is € 15,- per persoon.
Opgaven door storting van de deelnemersprijs met vermelding
U naam en uw afdeling op de rekening
NL50 RABO 0313 1188 41 op naam van PCOB Afdeling Leeuwarden.

Voor vragen
Voor vragen of verdere inlichtingen:
Douwe Wagenaar
T 058 2150366
denewagenaar@lijbrandt.nl

en voor uw/jouw vraag en antwoorden via internet
pcob.nl/uw-afdeling/leeuwarden

De PCOB-afdeling Leeuwarden werkt samen met de KBO-afdeling Leeuwarden.
KBO-leden zijn uitgenodigd.

Download de uitnodiging

 

 

20190427hh