Datum:
Tijd:
Locatie: Staphorst

Afgelast Een overdagreis naar Staphorst met de bus. Onder voorbehoud

Afgelast i.v.m Corona-virus

Een overdagreis naar Staphorst met de bus.

  • koffie (2x) met gebak
  • rondrit met gids
  • drie-gangendiner in Staphorst om 13:00 uur
  • folkloreshow. 2 Staphorster dames vertellen over het reilen en zeilen van de Staphorster Klederdracht, van de geboorte tot de dood, van historie tot heden.
  • voor vertrek om 16:30 uur nog 1x koffie (1x) + cake
  • We hopen om 17.30 uur weer in Leeuwarden terug te zijn.

Vertrek om ca. 8.45 uur en thuiskomst voor 18.00 uur.

De kosten zijn €. 51,–.

Voor deze reis is niet alleen voor leden maar ook voor je vrienden, kennissen en familie.

Opstapplaatsen:
8.45 uur De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2
8.55 uur Keidam 2, Bilgaard / voormalige bobliotheek
9.10 uur Swettehiem, Pieter Sipmawei 290, Westeinde
9.25 uur Van Harinxmaplein, Leeuwarden-Zuid
9.30 uur vertrek naar Staphorst
We hopen weer op een fijne reis! Graag 10 minuten vóór uw opstaptijd aanwezig zijn!

Aanmelden kan vóór 15 mei 2020 door overmaken van het bedrag van € 51 ,00  op rekening
NL50 RABO 0313 1188 41  t.n.v. PCOB afdeling Leeuwarden. Jouw opstapplaats vermelden bij het overmaken van het deelnemersbedrag.

Dieetwensen graag doorgeven aan Thom Hofman.

KBO-leden  kunnen zich opgeven bij voorzitter KBO-afdeling Leeuwarden, Jan Broek tel. 2136378
Jan informeert dan de KBO-leden of er plaats is in de bus. Daarna hoor je van Jan het hoe en wat en  je kunt betalen en waar je kunt opstappen.