Datum:
Tijd:
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)

KBO-PCOB Ledenbijeenkomst met o.a. ‘Artsen zonder grenzen’

Eerder aangekondigd voor 22 april en 24 november 2020 was i.v.m. de richtlijnen en regels van de coranacrisis afgelast. Nu op 26 januari 2020.

Artsen zonder Grenzen werkt over de hele wereld in gebieden met epidemieën, gewapende conflicten en natuurrampen. Maar hoe kun je werken in gebieden waar nauwelijks nog infrastructuur is, middenin een oorlog waar ziekenhuizen worden gebombardeerd of waar het respect voor humanitaire hulp niet vanzelfsprekend is?

Voormalig landen coördinator Wouter van Empelen geeft een presentatie over het werk van Artsen zonder Grenzen, de medische noodhulp, de dilemma’s. www.artsenzondergrenzen.nl

De ledenbijeenkomst is gezamenlijk met de KBO-afdeling Leeuwarden en de PCOB-afdeling Leeuwarden.

Organisatie PCOB-afdeling Leeuwarden

 

Uitgestelde bijeenkomst van 22 april 2020