Datum:
Tijd:

Herfstmiddagreis Openluchtmuseum in Warffum (Gr.) KBO- PCOB-leden Leeuwarden

De datum van de middagreis wordt dinsdagmiddag 6 oktober 2020.
We gaan naar het Openluchtmuseum in Warffum (Gr.).
Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief van mei a.s.

We hopen, dat dan de coronacrisis tot het verleden behoort.

Met KBO- en PCOB-leden

Ophaalroute / Opstapplaatsen:

13:00 uur   Van Harinxmaplein

uur   Swettehiem

uur   Bilgaard / voormalige bibliotheek

uur   De Hofwijck

 

Informatie Thom Hofman
M 06 10 795 018
thomashofman@kpnplanet.nl