Datum:
Tijd:
Locatie: Leeuwarden, Begraafplaats Vitushof

Fietstocht KBO Marsum, Berltsum, Ingelum

Fietstocht donderdagmiddag.

Richting
Marssum, Berlikum (knp 61-76-75-78-81) Engelum (78-84) Leeuwarden

Organisatie KBO Leeuwarden.