Datum:
Tijd:
Locatie: Park Vijversburg, Zwartewegsend / Tytsjerk

Cactuskas en wandeling Vijversburg

Bezoek aan de Cactuskas met wandeling in Park Vijversburg, Zwartewegsend /
Tytsjerk op dinsdagmiddag 8 mei 2018.

Verzamelen op het nieuwe parkeerterrein om 14.00 uur. U moet het vervoer zelf regelen (misschien met carpoolen).

Na afloop bezoeken we het nieuwe Restaurant van Vijversburg.

Kosten: Entree park: € 2,50 en de consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden vóór 1 mei bij Thom Hofman:
thomashofman@kpnplanet.nl
T 06 107 950 18.

Uit: Nieuwsbrief PCOB april 2018

Activiteit gaat door.