Datum:
Tijd:
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)

Besturendag Fryslân i.p.v. 1 april 2020

Deze bijeenkomst is verplaatst  i.v.m. Corona-crisus van 1 april naar 2 september 2020.

De jaarlijkse PCOB-besturendag Fryslân gehouden. Bestuursleden van PCOB-afdelingen zijn hiervoor uitgenodigd. Manon Vanderkaa , diecteur van KBO-PCOB zal o.a. spreken over de landelijke belangenbehartiging en over voortgang samenwerking KBO-PCOB.
Agenda besturenoverleg 2-2- PCOB Fryslân
Na de pauze (15.00 uur)  is er een inhoudelijke vergadering van PCOB-Fryslân.

Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst voel je dan welkom.