Datum:
Tijd:
Locatie: stichting Aerden Plaats Ds. Schuilingstraat 4-6 9078 WD Oude Bildtzijl

Aerdenplaats een uitstapje in Oudebildtzijl

Uitstapje naar de Aerdenplaats, Oudebildtzijl

De laatste activiteit van dit seizoen is een uitstapje naar de Aerdenplaats, Ds. Schuilingstraat 4-6 in Oudebildtzijl, gevestigd een oud kerkje met het pand er naast. Ook is er een mooie vlindertuin. We worden om 14.00 uur verwacht. Er is geen entree: U betaalt slechts voor de koffie/thee met oranjekoek € 5,50. Zelf voor eigen vervoer zorgen; wellicht is carpoolen mogelijk.

Zie voor meer informatie van de Aardenplaats zie link

Opgave vóór 3 mei 2019 bij
Lena Sikma:
l.sikma2@upcmail.nl
T 058 2671326