Ledenvergadering september 2021

14 Sep 2021 Bolsward 15.00 uur tot ± 20.00 uur Gasthuissingel 33a, 't Centrum Bolsward

Op 14 september 2021 (afgelast i.vm. corona beperkingen)

houden we onze seizoenstart in ‘Het Centrum’ met een gezamenlijke broodmaaltijd en muziek. Het programma begint vanaf 15.00 uur met inloop en we stoppen zo rond de klok van 20.00 uur. Tussen de bedrijven door zal duo “Twalûd” (frou S. Schilder-Schaper en dhr. Tj. Muizelaar) ons trakteren op muziek. 

In de uitnodiging die met het juli-augustus nummer van KBO-PCOB magazine mee wordt gestuurd zal alles nog uitgebreider worden vermeld en ook hoe men zich kan opgeven.

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet