Ledenvergadering oktober 2021

26 Oct 2021 Bolsward 14.30 - 16.30 uur Gasthuissingel 33a, 't Centrum Bolsward

Voor deze middag is uitgenodigd dhr. H. Klijnstra. Hij zal ons vertellen over zijn fietstochten die hij heeft gemaakt in het Afrikaanse land Kenia.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet