Ledenvergadering februari 2022

22 Feb 2022 Bolsward 14.30 - 16.30 uur Gasthuisingel 33a, zaal 't Centrum naast de Gasthuiskerk te Bolsward

De heer Meirink heeft toegezegd ons voor de tweede maal een boeiende middag te bezorgen,door te vertellen over zijn belevenissen in Rusland. Hij was in Rusland werkzaam in de agrarische sector.

In verband de nog geldende coronamaatregelen kon de vergadering niet doorgaan!

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet