Ledenvergadering en buffet

21 Apr 2022 De Wolden 14.00 uur De Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 7921AH Zuidwolde

We houden een korte ledenvergadering. Vervolgens krijgt u informatie over “De Wolden Vervoert” Dan volgt een heerlijk buffet.
Kosten €10 / lid. Opgave bij de secretaris.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet