Donderdag 17 november 2022. Ledenvergaderingen: Begrotingen 2022 en spelactiviteit.

17 Nov 2022 Leiderdorp 14.30 uur-17.00 uur Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. Tel: 071-589 02 59

Euro, Geld, Valuta, Europese

Deze middag worden de begrotingen 2023 van KBO Leiderdorp en PCOB Leiderdorp besproken.

Omdat de landelijke organisaties van KBO en PCOB wel op veel terreinen samenwerken, maar helaas nog niet gefuseerd zijn moeten we de begrotingen nog apart behandelen. KBO Leiderdorp is een zelfstandige organisatie met eigen financiële middelen.  PCOB Leiderdorp is in financieel opzicht onderdeel van de landelijke PCOB .

Die financiële gescheidenheid belet ons niet om plaatselijk in alle opzichten samen te werken en één gezamenlijk programma aan te bieden.

Aansluitend aan de financiële besprekingen zullen we een spelactiviteit doen. Nu is nog niet bekend welk spel dat zal zijn.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden