Ledenvergadering 26 april 2023

26 Apr 2023 Terneuzen 14.00 uur De Veste, Terneuzen

Op 26 april willen we onze algemene ledenvergadering houden. In deze vergadering willen we Mevrouw J.M. (Judi) van Dixhoorn- Wijdeveld aan u voorstellen als kandidaat bestuurslid en u vragen haar verkiezing goed te keuren, evenals  de jaarstukken van de secretaris en de penningmeester en de bevindingen van de kascommissie te accorderen.

Na de pauze zal de door ons hoofdkantoor voorgestelde veiligheidsadviseur Lou Waterman een voorlichting (van ca. één uur) geven over het thema Internetveiligheid. Een thema waar velen van ons mee te maken hebben.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden