ledenmiddag donderdag 15 december 2022

15 Dec 2022 Emmen 14.00 uur De Opgang, Mantingerbrink 199, Emmen, tel. 658535.

Kerstviering

De meditatie zal worden verzorgd door dhr. Bert Vastenburg.

Met medewerking van mevr. Iena Pals (fluit) en mevr. Ineke Veldman (orgel).

Het bestuur en de commissie ledenmiddagen stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Gasten en nieuwe leden van harte welkom!

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet