Het waddengebied

10 May 2023 Groningen 14:30 uur Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen

Ledenmiddag 10 mei – spreker: Cor Pilat over de Wadden

Cor Pilat, wadloopgids bij Stichting Wadloopcentrum Pieterburen, zal ons met veel enthousiasme over het waddengebied vertellen. Dat gebied loopt van Den Helder tot aan Esbjerg in Denemarken en bestaat uit de Waddeneilanden, de Waddenzee en het waddenland (de kuststreek). Hij neemt u mee in het ontstaan en de landschapsgeschiedenis van het gebied en de invloed die de mens daarin heeft gehad en nog steeds heeft. Ook vertelt hij over wat dit gebied zo bijzonder maakt en waarom het is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Als er tijd over is vertelt hij nog iets over het wadlopen en de verschillende andere activiteiten die de Stichting organiseert.

Misschien nog leuk om te weten: op de website www.waddenacademie.nl is ook veel informatie over de Waddenzee te vinden. O.a. is er de aankondiging van een symposium op 22 mei over De rol van het zoetwater in het Waddengebied. Hier zal o.a. worden gesproken over het zoetwateraanbod en de verdeling daarvan, nu en in de toekomst, maar ook wordt er aandacht besteed aan het zoetwaterbeheer en het belang daarvan voor de Waddenzee. U kunt via livestream dit symposium bijwonen. Aanmelden kan via de website.

De ledenmiddag vindt zoals gebruikelijk plaats in de Mennozaal van de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, aanvang 14.30 uur. 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden