Ledenbijeenkomst PCOB afd. Noordoostpolder

24 Oct 2023 Noordoostpolder 14.00 uur MFC Nieuw Jeruzalemkerk Emmeloord (zaal 8)

PCOB bijeenkomst: Dinsdagmiddag 24 oktober om 14.00 uur NJK

Voor deze ledenmiddag is dhr. Anton Daniëls onze gastspreker. Dhr. Daniëls is vrijwilliger bij de Stichting Joods Erfgoed.      

 te Harderwijk.

De lezing zal o.a. gaan over: Wat zijn Joden? Waar komen de Nederlandse Joden oorspronkelijk vandaan?

En nog meer onderwerpen uit het Joodse leven en/of  de Joodse geschiedenis.

We verwachten een boeiende lezing tegemoet te zien, gezien de positieve reacties van andere afdelingen waar dhr. Daniëls heeft gesproken.

U wordt allen van harte uitgenodigd!!

 

Namens de activiteitencommissie, Janna Jellema- Visser.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden