Ledenbijeenkomst met Douwe Greydanus

24 Sep 2021 Andijk 14.30u Dorpshuis Centrum

We zijn blij u na lange tijd weer een  gezellige middag aan te kunnen kondigen en wel op vrijdag 24 september 2021 in het Dorpshuis Centrum. We hopen om 14.30 te starten. Douwe Greydanus komt ons het één en ander  vertellen en laten zien van ons mooie dorp Andijk en omgeving.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet