Ledenbijeenkomst

26 Aug 2022 Diemen 14.00u De Schakel Burg, Bickerstraat 46A Diemen

Noteer deze datum (26 augustus a.s.) in uw agenda.

Het wordt een verrassende, gezellige en informatieve middag.

 

Zaal open 13.30 u

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet