Ledenbijeenkomst 13 april 2022

13 Apr 2022 Emmen 14.00 uur De Opgang, Mantingerbrink 199, Emmen, tel. 658535.

Paasviering

De meditatie wordt verzorgd door mevrouw Johanna Keim

mevrouw Iena Pals verleent medewerking op de fluit.

Organist is mevrouw Ineke Veldman

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet