Kerstviering 21 december 2022

21 Dec 2022 Terneuzen 14.00 uur-14.30 uur Stropievat, De Molenhof, Molenstraat 14 Zaamslag

Woensdag 21 december 2022 hopen we als afdeling een kerstviering te houden in het “Stropievat” in Zaamslag. Via het zorgcentrum De Molenhof, Molenstraat 14, loop je het Stropievat in. Voor de deur gratis parkeren.

Inloop vanaf 14.00 uur, begin van de viering 14.30 uur.

We sluiten deze middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. 

Dit samen zijn  willen we  beëindigen rond 18.15-18.30 uur.

We vragen een bijdrage van  € 5,00 per persoon. Bij binnenkomst contant af rekenen.

Er  kunnen 70 mensen in de zaal.  Vol=Vol. Opgave voor 7 december.

De dames Betty  Jeremiasse, Janny  Smallegange en Elly Tollenaar hebben deze viering samengesteld.

Aanmelden: Mw. J. Smallegange, tel. 0115-621040, e-mail: jsmalle@zeelandnet.nl

Aanmelden bij:  Dhr.  M. de Pooter, tel. 0115-613457, e-mail:  pootermde@zeelandnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden