Kerstviering 20 december 2023 Hoek

20 Dec 2023 Terneuzen 14.30 uur Protestantse gemeente te Hoek

Op woensdag 20 december a.s. hopen we weer met elkaar kerst te vieren.
Dit jaar in de ontmoetingsruimte van de Protestantse gemeente te Hoek, Langestraat 6. Rondom kerk en molen vindt u parkeerruimte.
Inloop vanaf 14.00 uur, start van de viering 14.30 uur. We sluiten deze middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Zo rond 18.30 uur willen
we dit samenzijn beëindigen.
Voor deze middag vragen we een eigen bijdrage van € 7,50 per persoon. Bij binnenkomst contant af te rekenen bij de penningmeester, Dick Jeremiasse.
Er kunnen maximaal 80 personen in de zaal, dus vol=vol.
Opgave vóór 6 december a.s. bij:
Janny Smallegange, tel. 0115-621040, e-mail: jsmalle@zeelandnet.nl of
Michiel de Pooter, tel. 0115-613457, e-mail: pootermde@zeelandnet.nl

Namens de werkgroep:
Betty Jeremiasse, Janny Smallegange,
Elly Tollenaar en Tannie Verpoorte.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden