Kerstbijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

15 Dec 2022 Heerde 14.30 uur De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde

>>> Donderdag 15 december 2022: Kerstbijeenkomst in de Spikke, Stationsstraat 8, Heerde

Aanvang middagprogramma: 14.30 uur

We beginnen de middag met een kop koffie/thee. Daarna volgen we een kerstliturgie met medewerking van Zwier van der Weerd. In de pauze staat er een hapje en een drankje voor ons klaar. Aan het middagprogramma zijn geen kosten verbonden.

Wel even opgeven bij de penningmeester!

 Aanvang avondprogramma: 16.45 – 17.00 uur

We starten de avond met een aperitiefje en daarna volgt het kerstdiner. De kosten voor het diner zijn € 30,00 per persoon. (De drankjes tijdens het kerstdiner zijn voor eigen rekening.)

Ook hiervoor moet u zich opgeven bij de penningmeester!

Opgave voor het middag- en/of avondprogramma uiterlijk vrijdag 9 december bij de penningmeester Henk Noppers, e-mailadres: hnoppers@planet.nl.

De kosten voor het kerstdiner kunt u overmaken op rekeningnummer NL79RABO 0396 5138 75 t.n.v. PCOB-afdeling Heerde, onder vermelding van KERSTDINER 2022.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden