KBO-PCOB ledencontactmiddag in Velp

13 Sep 2022 Rheden-Rozendaal 14.00 uur De Elleboog, Velp

Gerrit van Middelkoop, de ons inmiddels wel bekende kunstenaar en verteller, neem ons mee naar de uiterwaarden in De Steeg: De Havikerwaard. Deze lezing werd eerder dit jaar gehouden in Rheden en kon rekenen op veel interesse.
Het beloofd weer een fijne en interessante middag te worden.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet