KBO-PCOB ledenbijeenkomst. De eerste na de pandemie.

28 Sep 2021 Leeuwarden 14:30 uur tot 16:30 uur Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)

We hopen na de noodzakelijke maatregelen van de overheid voor de eerste keer weer bijeen te komen.

Hoogste tijd om om aan de leden van de PCOB-afdeling Leeuwarden verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid. Denk aan het jaarverslag.

Onze voorzitter zal zijn maidenspeech houden.

Na de gebruikelijke opening , verslagen en mededelingen gaan we pauzeren met koffie, thee, fris en koek. Het definitieve programma wordt nog ingevuld.

Het definitieve programma volgt t.z.t.

De ledenbijeenkomst is gezamenlijk met de KBO-afdeling Leeuwarden en de PCOB-afdeling Leeuwarden.

Organisatie PCOB-afdeling Leeuwarden.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden