KBO en PCOB ledenbijeenkomst | Paasmiddag 2022

12 Apr 2022 Leeuwarden 14:30 uur tot 16:30 uur Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. T 058 21609008 (kerkgebouw)

Op naar het licht

Het evenement vindt plaats in de grote zaal en in de kerkzaal van de Kurioskerk.
De ontvangst is in de grote zaal met gezelligheid, koffie etc.
In de kerkzaal is het optreden van It Gerrit Heeringa Orkest. Doekle de Boer houdt een inspirerende meditatie.

Het programma is in vier blokjes door Doekle de Boer:

  • Bevrijding
  • De weg van Jezus…
  • Opstanding
  • De dood overwonnen…

Tussen de blokjes door is er samenzang en muziek van It Gerrit Heeringa Orkest
We sluiten af met het lied ‘U zij de Glorie’.

Nazit in de grote zaal met een drankje.

It Gerrit Heeringa Orkest
Impressie via YouTube

Ds Doekle de Boer

De ledenbijeenkomst is gezamenlijk met de KBO-afdeling Leeuwarden en de PCOB-afdeling Leeuwarden.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet