Het Zuivelmuseum in Wapenveld

18 May 2022 Heerde 14.30 uur Kanaaldijk 63, Wapenveld

Woensdag 18 mei: Excursie naar het Zuivelmuseum bij Erve IJzerman

Ons jaarlijkse uitstapje is dit keer naar het Zuivelmuseum bij Erve IJzerman in Wapenveld. We worden om 14.30 uur verwacht aan de Kanaaldijk 63.

Om te parkeren kunt u het beste via de Lagestraat komen. We gaan op eigen gelegenheid naar Wapenveld. Als u geen eigen vervoer heeft, kunt u dat wellicht onderling regelen.

Er is een groepsarrangement afgesloten voor € 10,00 per persoon. Inbegrepen zijn de toegangsprijs, de gidsen en koffie/thee met koek. Als bijlage van de Nieuwsbrief ontvangt u de folder van het Zuivelmuseum met meer informatie. Voor de liefhebbers staat er verderop in deze Nieuwsbrief ook nog een beknopte bewonersgeschiedenis van Erve IJzerman te lezen.

Opgave voor deze excursie: Voor 10 mei a.s. bij de penningmeester door overmaking van € 10,00 p.p. op rekeningnummer NL79 RABO 0396 5138 75 ten name van de PCOB afd. Heerde, onder vermelding van ‘Excursie Erve IJzerman’

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden