Datum:
Tijd:
Locatie: Damhûs, Nij Beets

Siezoensafsluiting: Middaguitje naar het Damhûs in Nijbeets op 16 mei

16-05-2019              Als Seizoenafsluiting – Middaguitje naar  Nij Beets.

Vertrek 13.30 uur.

Vanuit de KBO wordt ons tegen alleen een kleine vervoersbijdrage p.p. een middag uit gegeven die ons brengt naar de vorige eeuw.

We vertrekken om 13.30 uur met eigen vervoer vanaf de parkeerplaats bij de McDonalds. Voor het vervoer vragen we een bijdrage van € 3,00 p.p.

Programma:  om 14. 00 uur worden wij ontvangen met koffie/thee en gebak.

Daarna een rondleiding door het openluchtmuseum Damhûs,  Het museum laat de bezoekers op een levendige en actieve manier ervaren hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun  erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandigheden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd. Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de sociaal- economische, politieke en landschappelijke geschiedenis van de laagveenderij in Opsterland en Smallingerland met als uitgangspunt Nij Beets. De rondleiding duurt tot ca. 16.30 uur.

Aanmelden kan tijdens de ledenbijeenkomst eind maart of eind april via de bekende lijsten of via de mail of telefonisch uiterlijk 12  mei bij Henk Bleijendaal,  kbo.heerenveen@gmail.com of op 0513-627704. Geeft u ook aan of u zelf rijdt en zo ja hoeveel mensen er eventueel met u mee kunnen. U hoeft dan niets te betalen, maar wel uw bankrekeningnr . vermelden. Dan krijgt u nadien van Henk Bleijendaal de bijdrages van uw medepassagiers. De leden die zich aanmelden en graag mee willen rijden, dienen dan het bedrag over te maken op bankrek nr. NL57 RABO 0330 7241 18 t.n.v. KBO Heerenveen en vermelding Damhûs

Henk coördineert het gehele vervoer:  indelen van auto’s en ook het innen van de vervoersbijdrage en maakt dit weer over aan de chauffeurs.