Datum:

Jaarprogramma 2017 – 2018

13 september   2017   Mw. Wiegman van de St. Joods Werkkamp Molengoot geeft een presentatie  over   de geschiedenis van het werkkamp.                                                                           

11 oktober  2017          Apotheker mevr. Compagne van apotheek Kooiker komt ons wat  meer vertellen  over medicijn gebruik.                                                                   

8 november 2017        De heer Wiebe Tolman laat dia’s zien van Collendoorn, de voormalige vuilnisbelt.

13 december  2017      Advent-Kerstviering verzorgd door ds. Dorgelo

10 januari   2018         Kandidaat notaris Marije Vos geeft uitleg over het erf-en schenkrecht.

14 februari  2018         Presentatie door dhr. Schipper over de Hollandse Waterlinie

14 maart 2018              Passie-Paasviering verzorgd door ds. P.J.H. Noordmans

11 april 2018                 Presentatie door dhr. J. Meilink, hij is imker, over het houden van bijen.

De bijeenkomsten, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, worden gehouden in “Het Klokhuis”, Oostloorn,

J.C.J.  van Speykstraat  14 te Hardenberg. Aanvang 14.30 uur.