Gezellige koffiebijeenkomst

5 Oct 2021 Leeuwarden 15:15 Adelaar/Regenbooghuis, De Fennen 356, 8918 CR Leeuwarden

Omdat de Middagreis van 5 oktober naar Warffum niet kan doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen heeft het bet Bestuur en de Activiteitencommissie heeft besloten jou op die dinsdagmiddag van 5 oktober uit te nodigen voor een gezellige koffiebijeenkomst in het Adelaar/Regenbooghuis, De Fennen 356, 8918 CR in Bilgaard. Inloop vanaf 15.00 uur.

We hopen iedereen die zich hebben aangemeld voor de Middagreis naar Warffum dan te mogen begroeten! 

Namens het bestuur, Henk Halma
en 
namens de Activiteitencommissie, Thom Hofman

pcobleeuwarden@gmail.com

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet