Gezellige koffiebijeenkomst

5 Oct 2021 Leeuwarden 15:15 Adelaar/Regenbooghuis, De Fennen 356, 8918 CR Leeuwarden

Omdat de Middagreis van 5 oktober naar Warffum niet kan doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen heeft het bet Bestuur en de Activiteitencommissie heeft besloten jou op die dinsdagmiddag van 5 oktober uit te nodigen voor een gezellige koffiebijeenkomst in het Adelaar/Regenbooghuis, De Fennen 356, 8918 CR in Bilgaard. Inloop vanaf 15.00 uur.

We hopen iedereen die zich hebben aangemeld voor de Middagreis naar Warffum dan te mogen begroeten! 

Namens het bestuur, Henk Halma
en 
namens de Activiteitencommissie, Thom Hofman

pcobleeuwarden@gmail.com

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden