Energie en energietransitie

9 Nov 2022 Groningen 14:30 uur Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen

Onze volgende ledenmiddag vindt zoals gebruikelijk plaats op de tweede woensdag van de maand, in november wordt dat dus 9 november. We hebben weer een goede spreker bereid gevonden om die middag een inleiding voor ons te houden. Deze keer zal het gaan over energie en energietransitie, een onderwerp dat op dit moment erg actueel is.

Onze gastspreker is Marinus Tabak, in het dagelijks leven werkt hij als directeur bij energiebedrijf RWE, de grote elektriciteitscentrale in Eemshaven.‘Actions speak louder than words’ is een uitspraak die hij vaak gebruikt. ‘Je kunt veel kletsen over de energietransitie, maar het is beter om echt wat te doen. Wij hebben bij RWE een project lopen om van kolen over te schakelen op biomassa en daarmee besparen wij 1,5 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is enorm. We laten zien wat we kunnen doen en doen het ook.

Marinus Tabak is communicatief erg sterk, maar hij luistert vooral eerst naar anderen voordat hij ‘zijn’ mening verkondigt. In zijn vrije tijd is hij actief in de lokale politiek en dit draagt ertoe bij om mensen van alle werkniveaus te bereiken en aan te spreken. In deze tijd waarin de politiek kolencentrales wil sluiten om de CO2-reductie te realiseren, spreekt hij veel met ongeruste mensen die niet begrijpen waarom juist de meest schone centrales moeten sluiten en waarvoor waarschijnlijk zeer vervuilende bruinkoolstroom in het buitenland moet worden aangekocht. Hij kan als geen ander mensen geruststellen en meenemen in zijn gedreven en visionaire ideeën.’
Marinus Tabak wil zich inzetten om het beeld van de industrie te veranderen. ‘Ik wil dat mensen met een positieve blik naar de industrie- en energiesector kijken. Als je nu het publieke debat bekijkt, is het net of wij als industrie niet nodig zijn en alsof mensen er alleen maar last van hebben. Dat is onzin. Wij zijn cruciaal en fundamenteel in de Nederlandse economie. Ik wil dat op een positieve manier belichten en laten zien wat voor rol wij kunnen spelen.’
Om het beeld te laten veranderen, moet de industrie volgens Tabak meer laten zien wat ze al doet. ‘We moeten daar veel opener over zijn. We moeten laten zien wat we leveren, wat we kunnen en ook vertellen wat onze uitdagingen zijn. En we moeten hulp vragen aan de maatschappij. We hebben elkaar nodig en die brug moeten we weten te slaan.’

Het belooft een interessante middag te worden!
Sylvia Oosterhuis

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden