Donderdagmiddag 11 november 2021 Begroting 2022

11 Nov 2021 Leiderdorp 14.30 uur - 16.30 uur. Inloop van 14.00 uur. Scheppingskerk Leiderdorp, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp

See the source image

Image result for begroting 2022

 

 

 

 

 

 

 

Begroten betekent:

berekenen / schatten wat de inkomsten en uitgaven in het volgende jaar zullen zijn…

 

Deze middag zullen beide penningmeesters hun begroting voor het jaar 2022 presenteren.

De KBO leden stemmen over de KBO begroting.

De PCOB leden stemmen over de PCOB begroting.

Dit is nodig vanwege de verschillende vormen van verantwoordelijkheid naar de landelijke organisaties.

 

Na de pauze wordt er een leuke activiteit georganiseerd. Wat de activiteit is wordt nog even geheim gehouden.

 

Image result for vragen plaatjes.

 

Als u de vergadering wilt bijwonen wilt u zich dan a.u.b. aanmelden bij mw. M. v.d Bijl-Kamp, e-mail: dmvdbijl@ziggo.nl

 

Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en weggaan.

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet