Datum:
Tijd:
Locatie: De Schakel Burg.Bickerstr. 46A

Ledenbijeenkomst : Vaderlandse geschiedenis op Spitsbergen

Ledenbijeenkomst: “Vaderlandse geschiedenis op Spitsbergen”

Sprekers: Martin en Renske Idema.

 

Voor nadere informatie :  Nieuwsbrief 180.

 

Zaal open : 13,30 u