De schatten van Ararat | MuseumPlusbus

12 Oct 2022 Leeuwarden 9:00 uur - 17:00 uur Swettehiem Pieter Sipmawei 290 8915 EA Leeuwarden

De laatse actieviteit van de KBO afdeling Leeuwarden is de organisatie van de Museum plusbus. Men is ingeloot voor een busreis naar het Drents Museum in Assen. Ook PCOB-leden kunnen mee. Instappen bij Swettehiem om 9 uur s morgens.

Kosten € 15,00 Contant betalen bij instappen.

Aanmelden bij Jeanet Dijkena T 058 166 0168.

Er is zijn nog enige plaatsen beschikbaar
(30 augustus 2020).

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden