Datum:
Tijd:
Locatie: "De Schakel", Dorpsstraat 20 in Wilnis

Opening seizoen

We starten met een gezamenlijke lunch, na een korte pauze, gaan we met elkaar in gesprek over allerlei vragen m.b.t. onze afdeling. We sluiten af met een borrel.

Afbeeldingsresultaat voor groepsgesprek

Voor de lunch vragen wij een eigen bijdrage van € 10,00 per persoon. U kunt zich aanmelden via ons mailadres, derondevenen@pcob50plus.nl, of het genoemde bedrag over te maken.