Datum:
Tijd:
Locatie: De Terskflier te Sexbierum

Jaarvergadering