Dat was het!

13 Sep 2022 Stiens eo.

Het seizoen 2021-2022 is afgesloten met een mooie lezing door Wieb Koehoorn over de pelgrim reizen van hem en zijn Durkje. Boeiend van begin tot eind. Gelukkig een mooie opkomst en de aanwezigen hebben genoten.

Voorlopig even rust, dat wil zeggen, het bestuur heeft nog wel wat te doen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar daarover later mee!

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet