Boottocht KBO Fryslân

30 Aug 2022 Leeuwarden 9:30 uur tot 17:00 uur Pampuskade in Sneek

De Kbo Fryslân organiseert ook dit jaar hun traditionele boottocht. Dit jaar zal de fam. Van der Werf met de ‘Toerist VI’ het gezelschap naar Eernewâld varen.

Vertrek om 9:30 uur vanaf de pampuskade in Sneek. Na de lunch is er gelegenheid voor een uurtje passagieren. Hierna wordt de vaartocht vervolgt, genietend van de natuur n het Friese landschap. Zo rond de klok van 17:00 weer terug aan de Pampuskade in Sneek.

Zie  Skeakeltsje mei Bootocht Fryslân 

Zowel voor KBO-leden als voor leden van de PCOB.

Hoe meld ik mij aan?
Totaal bedrag is voor leden van KBO en PCOB: 
aantal personen x € 29,00
voor niet leden:
aantal personene x € 32,00

maak dat bedrag tussen 1 juli en 15 augustus over op
bankrekeningnummer NL75 INGB 0006 4934 02
t.n.v ‘KBO Fryslân Commissie Educatie’ en vermeld de namen van de deelnemers

Dat is alles. U staat dan op de gastenlijst.

De sluiting van de aanmelding is 15 augustus 2022

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden