Bezoek Portaal van Vlaanderen

16 Jun 2022 Terneuzen 13.30 uur Bezoekerscentrum Portaal van Vlaanderen

Op donderdag 16 juni a.s. willen we een een bezoek brengen aan Het Portaal Van Vlaanderen. Eigen bijdrage hiervoor is €10,00 p.p. Bij opgave over te maken
op rekeningnummer NL46RABO0157442934 t.g.v. PCOB Terneuzen.

Bij het Portaal van Vlaanderen zijn maar enkele parkeerplaatsen beschikbaar, maar u kunt (zonder parkeerschijf) uw auto kwijt op het parkeerdek van het winkelcentrum tegenover de Gamma.  U neemt de lift naar beneden en loopt om het winkelcentrum heen naar het bezoekerscentrum. Het programma start om 13.30 uur met ontvangst en bekijken film. Vervolgens drinken we een kopje koffie of thee met koffiekoek, waarna we met een gids een rondrit maken in het treintje over het sluizencomplex. We bezoeken ook de
basculebrug en het uitkijkpunt over de nieuwbouw van de sluizen. In het bezoekerscentrum zelf is ook nog van alles te bekijken. De middag eindigt rond 16.30 uur.

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni bij:
Tannie Verpoorte tel. 0115-431361, of per e-mail: tanko@zeelandnet.nl of bij: Michiel de Pooter tel.0115-613457 of per e-mail: pootermde@zeelandnet.nl
We hopen er weer een leuke en leerzame middag van te maken.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet